Spiritual Option, Steg 1: Att sätta ditt start-mål

Innan vi startar ett seriöst arbete med Spiritual Option bör du definiera målet du vill arbeta på medan du lär dig systemet. Även om du egentligen bara vill lära dig mer om dessa tekniker så kommer du att förstå det hela mycket bättre om du jobbar på ett specifikt mål.

Vilken typ av mål bör du välja första gången?

Du kan använda tekniker från denna e-kurs för att uppnå vilket mål som helst. För de praktiska övningarna under E-kursen, välj ett mål som ligger mellan 5 och 8 på svårighetsskalan 0-10. (0 är ett mål som du naturligt uppnår utan att anstränga dig, och 10 i ett mål som är praktiskt taget omöjligt att genomföra.)

Det är viktigt att välja ett mål som är lagom svårt medan du lär dig dessa tekniker. Systemet vi kommer att använda är enkelt, men det finns en oundviklig inlärningskurva. Välj ett mål av medel svårighetsgrad när du först lär dig dessa tekniker. Ett alltför lätt mål kommer inte att visa den verkliga kraften i systemet, och ett hopplöst svårt mål kan göra att du ger upp innan du lärt dig teknikerna ordentligt. Det beror på att inre blockeringar skulle kunna bli så besvärande att du ger upp i förväg.

Så, för arbetet under denna E-kurs, välj ett mål som är ganska ambitiöst, men inte omöjligt. Ditt omöjliga mål kommer troget att vänta på dig tills du blir skicklig på att använda systemet.

När du uppnå målet du sätter under denna E-kurs kommer du behärska systemet på ett sådant sätt och uppnå ett sådant förtroende för det, att du kommer att kunna sätta (och uppnå) alla “omöjliga” mål du kan tänka dig!

Det första steget på vägen mot att nå ditt mål är att skriva ner vad du vill uppnå.

1.       Skriv ner vad du vill uppnå.

2.       Mitt mål är:

________________________________________________________

3.       Definiera tidsfristen för uppnåendet av ditt mål.

JAG VILL NÅ MITT MÅL INNAN_____________

Målets egenskaper

Ange i detalj vilka egenskaper ditt mål bör ha. Till exempel, om ditt mål är att få ett jobb som betalas bättre än ditt nuvarande jobb, definiera då vad som är din önskade lön (10 kr mer i månaden skulle göra det ett bättre betalt arbete, men det är förmodligen inte vad du siktar på).

Så först definiera vilken lön du önskar dig.

Sedan kan du bestämma om du vill ha ett kreativt och utmanade jobb. Ange detta som en ytterligare egenskap. Du kanske också vill ha en vänlig atmosfär på din arbetsplats, och att arbeta med vänliga människor, som du verkligen gillar.

Och så vidare

Det lättaste sättet att hitta alla dessa egenskaper är att fundera över tidigare erfarenheter inom detta område (till exempel om du var tvungen att resa med tåg förlorade 4 timmar varje dag i ett tidigare arbete, så kan du önska ett jobb som inte är mer än 20 minuter från ditt hem, eller du kanske har ett jobb som erbjuder användning av tjänstebil.

Hur som helst.

Tänk på det mål du vill uppnå och definiera det så exakt som du kan (försöka att ange alla önskade egenskaper som var underförstådda när du tänkte på ditt mål). Ju mer exakt du definierar ditt mål nu, desto lättare kommer alla ytterligare steg bli.

EXEMPEL:

En av mina klienter som har arbetat med att starta sin egen verksamhet kom fram till följande ytterligare variabler för sitt ursprungliga mål:

•        Min personliga inkomst måste vara minst 5000$ varje månad (inte inkomst av verksamheten, men min personliga inkomst som en ägare av företaget).

•        Jag måste skapa denna verksamhet på ett sätt som kommer att förse mig med en massa ledig tid: att arbeta mindre än 4 timmar per dag med lediga helger och minst fyra 2-veckors semestrar varje år.

•        Mitt företag måste organiseras på ett sätt som gör mig positiv och kreativ.

•        Jag behöver njuta av mitt arbete minst lika mycket som jag var när jag studerade film och teater konst för 5 år sedan.

•        Personer som arbetar med mig måste ha en känsla för humor, vara roliga, kreativa och lättsamma.

•        Min verksamhet måste låta mig resa och träffa en massa nya människor.

(Förresten, efter att ha arbetat med SPIRITUAL OPTION och några månader av individuellt arbete har han uppnått sitt mål och har nu sin egen resebyrå (och tjänar mycket mer än han satte för sitt mål i början).

Bedöm svårighetsgraden

Nu när du har skrivit ned detta, och du har satt en deadline för målet, betygsätt svårigheten att nå ditt mål. Hur svårt är det för en person med dina resurser, i en situation som din att uppnå ett sådant mål? (Mål som är så lätt att det kommer att uppnås utan någon ansträngning har en svårighet av 0, och den som är nästan omöjligt att uppnå är 10)

Svårigheten att nå mitt mål (0-10): _______

PRAKTISK ÖVNING:

Gör alla steg från denna lektion med det mål du vill arbeta med.

Nästa lektion kommer handla om vad det är som hindrar dig från att förverkliga ditt mål nu, och hur du kan komma förbi dessa blockeringar.