Det senaste RPT

Trauma hindrar dig från att helas känslomässigt och fysiskt – nu kan du snabbt och fullständigt hela alla traman från roten

För första gången i Sverige! Klicka här för att läsa mer om RPT

[alert]Gratis webinar! ANMÄL dig i formuläret till höger.[/alert]

Reference Point Therapy (RPT) är en nyskapande spjutspetsteknik för personlig utveckling och befrielse från trauma

Vänd ut och in på helande!

Alla helande tekniker kan bli tusentals gånger mer efffektiva om vi vänder ut och in på dem.

Hur du skapades, den viktiga stunden när din mor och far möttes och spermien mötte ägget, kan bära vidare information som påverkar allt i ditt liv. Dessa viktiga utvecklingsögonblick (de kallas för Key Developmental Events) håller nyckeln till ett radikalt nytt sätt att helas.

Kunskapen om Key Developmental Events (KDEs) bygger på ny biologisk forskning inom medvetande och epigenetik. Denna spjutspetspsykologi kommer inom de närmaste 10 åren att vända upp och ner på alla alternativa behandlingar och förhoppningsvis även traditionell psykoterapi.

För att förstå hur radikalt annorlunda denna psykologi är så måste vi först titta på hur behandlingar går till idag. Nästan alla alternativa och traditionella behandlingar bygger på samma tillvägaggångssätt (se diagrammet nedan):

Lägg märke till hur mycket tid som ägnas åt att identifiera problem och söka efter orsaker. Många terapeuter lägger en eller flera sessioner bara på att förstå klientens problem. Sedan kan många timmar gå åt att hitta orsakerna. Därefter måste rätt helande-teknik användas och upprepas så många gånger som är nödvändigt. Ibland leder detta till resultat, ibland inte. Det beror mycket på om de rätta underliggande orsakerna hittats.

Att börja med problemet och söka efter orsaken är som att sätta vagnen framför hästen. Enda orsaken till att använda detta gammalmodiga sätt är att tills nu så fanns det inget annat sätt. Om vi i stället sätter hästen framför vagnen så kan vi förenkla och effektivisera helandeprocessen (se diagrammet nedan):

Du kan omedelbart se hur mycket enklare detta sätt är. Det är mycket mer effektivt än det gamla sättet att hela. När orsaken till mänskligt lidande redan är känt så kan vi sluta söka.

Med Reference Point Therapy kommer äntligen en behandlingsmetod som använder detta moderna sättet att hela problem. Vad betyder det i praktiken?

 • Du behöver inte tala om din barndom
 • Du behöver inte prata om övergrepp eller smärtfulla minnen
 • Inget återupplevande av smärta eller trauma under helandeprocessen
 • Mycket enkelt för klienter som inte tycker om regression eller hypnos
 • Terapeuten behöver inte lida av att höra om klientens trauma (detta kallas sekundärt trauma)
 • Otroligt hög framgångsgrad
 • Snabb personlig utveckling – varje KDE som rensas motsvarar hundratals timmar av terapi för att identifiera och lösa

Reference Point Therapy RPT läker på den kausala nivån. Orsaken till 99 % av våra problem kommer från undermedvetna blockeringar relaterade till överlevnadsinstinkter. Överlevnadsinstinkt känns i magen, i kroppen, vilket är varför så många bioenergiska/hjärt-orienterade/psyko-terapeutiska healing metoder inte fungerar – de bekräftar inte grundorsaken och instinkterna som sitter i biologin.

RPT är unik genom att den kombinerar framväxande vetenskaplig forskning, såsom vetenskapen om epigenetik med gammal andlig visdom. Resultaten är djupgående, snabba och permanenta.

[youtube_sc url=CrLK0tDE530 width=430]

Nu kommer sista chansen på ett tag att lära dig det mest kraftfulla jag stött på. Och jag har provat det mesta under mitt 30-åriga sökande. Titta bara på videodemonstrationerna på pkarlen.com/rpt och referencepointtherapy.com/

[alert]Gratis webinar! Anmäl dig i formuläret till höger.[/alert]

 • lär en enkel teknik för att snabbt bli av med negativa känslor
 • hur överlevnadsinstinkter håller kvar problem
 • hur du kan bli av med problem permanent
 • transformera dig till en ny nivå av kärlek och frid

 

[info]Helgkurs RPT nivå 1[/info]

Reference Point Therapy nivå 1

På denna kurs lär du dig:

 • hur du hittar grundorsaken till alla känslomässiga, själsliga och de flesta fysiska problem
 • hur du helar denna grundorsak
 • hur du helar trauman
 • hur du helar rädslor och fobier
 • hur du eliminerar motstånd mot helande
 • hur du klarerar alla känslomässiga och själsliga symptom
 • hur du tillåter kroppen att helas
 • hur du tar bort blockeringar inom affärsverksamhet
 • hur du manifesterar med den treeniga hjärnan
 • hur du föryngrar kropp och sinne
 • hur du manifesterar tvillingsjälar och ”twin flames”

Efter kursen kan du snabbt och kraftfullt hela dig själv och andra med RPT.

Du får även

 • 90-sidig handbok
 • certifikat
 • 2 uppföljningsmöten via Skype/telefon
 • övningsträffar i grupp (för närvarande endast i Stockholm)

Tid: Kl. 10:00 – ca. 18:15 båda dagarna

Plats: Drottninggatan 61, Stockholm


View JP Cornerstone Stockholm Executive Search AB in a larger map

Pris (inklusive moms): 3.500 kr

Rabatt: 25% för varje vän du tar med till kursen (ta med 4 så går du gratis!)